Etrafımızda Ki Dini Semboller Ve Bu Sembollerin Önemi

Mart 26, 2011 – 8:26 pm

Dini semboller ;dini inancı çağrıştıran ve insanların dini inançlarını sembollerle ifade ettikleri dini sembol dediğimiz inanların ifadeleri oldukça yaygın olmuştur.

Sembol ne demektir

Duyularla ifade edilmeyen bir şeyi belirten, somut nesne veya işaretlere “sembol” denir. Dini sembol ise; dini hatırlatan nesne veya işaretlere denir.

Çevremize dini sembollere niçin rastlarız?

İnanan bir varlık olan insanın yaşamında, dinin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle evimizde ve yaşadığımız çevrede dinî birer sembol olan resim, yazı ve yapıtlara rastlarız. Bunlar, dinin kültüre olan etkisinin sonucu ortaya çıkmıştır ve dinî bir inancı ya da bir olayı hatırlatır.

Çevremizde bulunan dini sembollere örnekler;

Cami, mescit, minare, kilise, havra, Kabe, seccade, tesbih, Kur’anıkerim veya Allah, Muhammed, Besmele, Kelimeitevhit, Kelimeişahadete işaret eden güzel sözler, bunların yazılı olduğu levhalar çevremizde bulanan dini sembollerden bazılarıdır.

Bu semboller ne anlama gelir?

Cami: Müslümanların hep birlikte ibadet etmek için toplandıkları yerdir.

Mescit: Küçük camiye denir.

Minare: Namaz vakitlerinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu çoğunlukla taştan, yüksek ince yapıya denir.

Kilise: Hristiyanların ibadet yerlerine denir.

Havra: Yahudilerin ibadet yerlerine denir.

Seccade: Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygıdır.

Tesbih: Allah’ın ismini anarken sayıyı şaşırmamak için ipe dizilmiş birtakım boncuk veya değerli taşlardan oluşan halka. Tespihler genellikle 33 veya 99 taneli olur.

Dini sembollerin hayatımızdaki önemi nedir?

Dini semboller, dinin insanın yaşamında önemli bir yeri olduğunu gösterir. Dinî bir inancı ya da bir olayı hatırlatarak, onun insan zihnine yerleşmesine, dini duyguların canlı tutulmasına yardımcı olur. Örneğin “Allah” yazılı bir levhayı gördüğümüzde; bizleri yaratan, yaşatan Yüce Rabbimiz aklımıza gelir. Böylelikle onu unutmamış olur, ona karşı yapmamız gerekenleri bir kez daha hatırlamış oluruz.

Dini semboller ile ilgili olarak bize düşen görev nedir?

Hem dinimizle ilgili, hem de diğer dinlerle ilgili sembollere saygılı olmalıyız. Aynı zamanda bu sembolleri korumaya özen göstermeliyiz. Çünkü bunlar birer tarihi mirastır ve bizi geçmişimizle bağlarımızın sürmeni sağlayan değerlerdir.

Benzer YAZILAR

Etiketler:

Yorum yazabilmek için giriş yapmalısınız.